samenwerking

Denkreis werkt samen met de volgende organisaties en bedrijven:
1. Lectoraat Meertaligheid aan NHL-Stenden 

2. Ynspirerend Meartalig Underwiis

3. Bureau Meesterschap