Materiaal voor de filosofische dialoog...

MATERIAAL VOOR DE DENKREIS

Denkreis heeft verschillende materialen ontwikkelt om tot een krachtige filosofische dialoog te komen. Zo is er de filosofische denkmat. Op deze denkmat staan in de binnenste ring picto’s die richting geven aan het maken van een goede filosofische startvraag. Op de wereldbol staan de zes  horzelvragen die in een gesprek aan bod moet komen. Deze geven de leerkracht en de leerlingen houvast tijdens het gesprek. In de buitenste ring zijn met picto’s de socratische vaardigheden aangegeven die tijdens het gesprek houvast kunnen geven en tevens als reflectiemiddel ingezet kan worden. Naast de filosofische denkmat zijn er bordspelen en kaarten ontwikkelt: filosoferen met kunst, filosoferen met boeken, filosoferen met de elf fonteinen. Wil je de denkmat kopen of onderstaande materialen bestellen neem dan contact op. 

Filosoferen met de denkmat

denkmat filosoferen kinderen basisschool denkreis verhoef onderwijs dialoog

De denkmat kan op verschillende manieren ingezet worden. Het dient als symbool voor het moment van filosoferen waarbij de rol van de leerkracht en de leerlingen duidelijk wordt. Een rol die anders is dan in de meeste andere lessen. De denkmat dient als leidraad voor het filosofi-sche gesprek. De zes horzelvragen als de dialoog vaardigheden staan met picto’s aangegeven. Als er ge-werkt wordt met filosofische tegen-stellingen wordt de denkmat als mid-del ingezet om positie te kiezen. 

Filosoferen met elf kunstwerken

denkreis filosoferen kinderen onderwijs verhoef kunst

Waarom maakt een kunstenaar kunst? Hoe weet je of iets kunst is? Mogen kunstenaars alles maken wat ze mooi vinden? Dit zijn een paar filosofische vragen over kunst. Bij elf beroemde schilderijen zijn andere filosofische vragen opgesteld. Door eerst het desbetreffende schilderij in de kring te bekijken, erover te praten wat een ieder ziet, worden de kinde-ren warm gemaakt voor de filosofi-sche hoofdvraag. Bij de filosofische hoofdvraag staan tevens verschillen-de horzelvragen om door te denken. Na afloop van de denkreis wordt er een suggestie gegeven om met de kinderen een kunstwerk te maken.

Filosoferen met elf prentenboeken

denkreis prentenboek verhoef onderwijs filosoferen kinderen

Met de boeken van Max Velthuis kun je fantastisch filosoferen. Niet alleen bij kleuters maar ook in de hogere groepen. De verhalen die in deze prentenboeken voorkomen zijn meestal te herleiden tot filosofische thema’s. Zoals het prentenboek ‘Kikker en het dode vogeltje’: Wat is de dood? Is er leven na de dood? Leef je door in een ander? Of het boek ‘Olifant en de tijdmachine’: Wat is tijd? Heeft een stoel met tijd te maken? Leven dieren met tijd? Houdt de natuur de tijd bij? Als er minder uren in een dag zouden zitten, hoe ziet je leven er dan uit?

Filosoferen met elf fonteinen

fontein filosoferen denkreis verhoef onderwijs kinderen dialoog

In Friesland zijn in elf steden elf fon-teinen geplaatst. De kunstenaar van iedere fontein heeft een verhaal, een gedachte, achter zijn ontwerp. Tij-dens het filosoferen wordt eerst ge-keken wat voor verhaal ieder kind persoonlijk heeft bij het zien van de fontein. Daarna wordt de gedachte van de kunstenaar besproken. Samen wordt een filosofisch thema gekozen en begint de denkreis met filosofi-sche vragen. De fontein Fortuna in  Sneek verwijst naar de godin van het geluk. Waar komt geluk vandaan? Kun je geluk kopen? Maakt geld gelukkig? Kun je in je eentje gelukkig zijn?

- Simon Carmiggelt -

"Wie samen kan reizen, kan ook samen leven."