Denkreis... de filosofische dialoog. Denkreis!

WELKOM BIJ DENKREIS!

Denkreis is filosoferen met kinderen. Het is voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wereld, zichzelf en de ander. Denkreis is een ontdekkingstocht die je samen onderneemt. Samen onderzoek je vragen over  alledaagse dingen, over onderwerpen waar geen pasklaar antwoord op te geven is. Je kunt lange en korte reizen maken, je kunt ze plannen maar ook spontaan laten gebeuren. Elke reis die je onderneemt vraagt om een kompas, het kompas bij de denkreis is de dialoog, de filosofische dialoog. Hij is niet eenvoudig te hanteren maar als je het eenmaal kunt dan kom je op de mooiste plekken en beleef je samen fantastische momenten. Met de filosofische dialoog wordt je samen wijzer. Met de filosofische dialoog overbrug je culturele en cognitieve verschillen.

Met de filosofische dialoog bouw je gezamenlijk kennis op. Kennis over wereldse vragen maar ook kennis over jezelf en de ander. Wie ben ik? Wat is mijn mening? Hoe denkt de ander over dit onderwerp? Samen ontdek je dat de wereld niet zwart-wit is maar gekleurd. Je ontdekt dat meerdere meningen prima naast elkaar kunnen bestaan. Je wordt samen wijzer over woorden, over ethische kwesties over wereldse vragen. Door als leerkracht de filosofische dialoog in te zetten werk je aan meerdere kerndoelen tegelijk en aan de 21e -eeuwse vaardigheden. Met de filosofische dialoog overbrug je cognitieve verschillen. 

Met de filosofische dialoog leer je communicatie vaardigheden,  vaardigheden die je nodig hebt in de democratische maatschappij. Het begint met goed kunnen luisteren naar een ander en durven vragen te stellen als je iets niet goed hebt begrepen of de mening van iemand wilt horen. Daarnaast is het belangrijk dat je kritisch blijft denken, dat je altijd zelf na blijft denken over goed en kwaad, en dat je onderwerpen van verschillende standpunten blijft bekijken en onderzoeken. Dit onderzoeken doen je samen met anderen want alleen samen wordt je wijzer. Je moet open blijven staan voor de mening van een ander zodat je je eigen mening kunt bijstellen of verdiepen. Door als leerkracht de filosofische dialoog te hanteren overbrug je culturele verschillen.

De filosofische dialoog is een pedagogisch instrument. Door te filosoferen met kinderen bouw je als leerkracht aan een sterk pedagogisch klimaat. Kinderen leren elkaar kennen, bouwen een relatie met elkaar maar ook met de leerkracht op. De leerkracht heeft tijdens de filosofische dialoog tijd en echte aandacht voor ieder kind, hij wil ieders mening graag horen. Het is een veilig instrument omdat elk antwoord dat gegeven wordt goed is, er zijn geen foute antwoorden omdat er ook geen eenduidig antwoord op een filosofische vraag te geven is. Kinderen durven daardoor hun mening te vertellen en respect te hebben voor de mening van een ander. Met de filosofische dialoog heb je elkaar nodig om kennis op te bouwen, om samen wijzer te worden over wereldse vragen. Dit werkt stimulerend voor het groepsklimaat. 

De filosofische dialoog is ook een didactisch instrument. Het kan door de leerkracht ingezet worden tijdens een filosofisch gesprek maar het kan ook als didactisch instrument ingezet worden gedurende de gehele dag. Met de filosofische dialoog leer je kinderen kritisch en zelfstandig te denken. In plaats van antwoorden te geven op vragen van kinderen stel je als leerkracht een vraag terug en je gaat in dialoog. Je bent coach in plaats van instructeur. Je geeft leerlingen hiermee het signaal dat ze het zelf wel weten en kunnen onderzoeken, daarmee bouw je aan hun zelfvertrouwen. Je maakt ze zelfstandig in plaats van afhankelijk, je leert ze problemen en vragen zelf aan te pakken en te onderzoeken. Met de filosofische dialoog heb je als leerkracht een sterk didactisch instrument in handen.

- Socrates -

"Ik weet dat ik niets weet."